Zwijndrecht - Guano

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 54 percelen gelegen aan de Lepelstraat en de Heirbaan in Burcht. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze site stond tussen 1872 en 1902 een fabriek voor de productie van zwavelzuur en salpeterzuur.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 25 oktober 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op deze pagina.

De OVAM heeft het site-onderzoek op haar kosten uitgevoerd. Het bodemonderzoek werd goedgekeurd op 23 februari 2009.

Alle eigenaars en bewoners kregen een brief van de OVAM met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Hier en daar werden er verhoogde concentraties vastgesteld, voornamelijk voor PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen). Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een ophooglaag, maar er gaat geen enkel risico uit van deze bodemverontreiniging. De resultaten zijn dus geruststellend. Een sanering is niet nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.


 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
sites@ovam.be
dossiernummer 29188

Bodemsaneringsdeskundige
Arcadis Belgium nv