Zwijndrecht Voormalige betoncentrale

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 60 percelen die gelegen zijn aan de Pieter Pauwel Rubenslaan en een deel van de Alice Nahonstraat en de Ernest Claesstraat in Zwijndrecht. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie stond tussen 1923 tot eind jaren 1970 een fabriek van betonproducten. Vanaf de jaren 1980 werden er op het terrein woningen en appartementen gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 25 oktober 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina.

De OVAM en Zwijndrecht hebben voor deze locatie een site-onderzoek uitgevoerd. Zij hebben hiervoor elk de helft van de kosten gedragen. Het bodemonderzoek werd goedgekeurd op 22 juli 2008.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een persoonlijke brief met de resultaten van het bodemonderzoek en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Hier en daar werden er verhoogde concentraties vastgesteld, voornamelijk voor PAK (polyaromatische koolwaterstoffen), maar de bodemsaneringsnormen worden niet overschreden. De resultaten zijn dus geruststellend. De conclusie van het onderzoek is dat er geen sanering noodzakelijk is.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM of de gemeente Zwijndrecht contacteren.