De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.

Save the date

FPRG (de federatie van producenten van recycling granulaten vzw) organiseert ism Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en de OVAM op 20 april 2015 in congrescentrum Lamot in Mechelen een viering in het teken van 25 recyclage van bouw- en sloopafval.
Meer info en programma volgt begin 2015.

Wilt u melding maken van illegale inzameling of diefstal van afval? Download hier het formulier.