Het asbestattest

Asbestdeskundigen
Certificatie-instellingen
Opleidingscentra

Asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is “niet-destructief”. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Gecertificeerde asbestdeskundigen

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Kandidaat asbestdeskundigen zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instellingen de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM. Om te starten aan de verplichte opleiding moet een kandidaat asbestdeskundige reeds over een pdf bestandBasiskennis asbest (1.18 MB) beschikken. Dit kan door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie die slagen in hun eindexamen kunnen hun persoonscertificaat bekomen bij een erkende certificatie-instelling. Om effectief te kunnen starten moeten ze zich als werknemer of zaakvoerder(zelfstandige) van een procesgecertificeerd bedrijf laten registreren bij een erkende certificatie-instelling. Een procescertificaat voor bedrijven wordt eveneens afgeleverd door een erkende certificatie-instelling. Om de kwaliteit van de asbestattesten te bewaken zien de erkende certificatie-instellingen via controles en audits toe op het kwaliteitsvolle gebruik van de persoons- en procescertificaten. De OVAM werkt alle regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement (Mb). Het inspectieprotocol asbestinventarisatie (Mb) beschrijft dan weer als standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest.

Momenteel worden de regelgevende bepalingen voor de invoering van het asbestattest en het certificatiesysteem voorbereid (wijziging Vlarema). In 2021 is de publicatie via een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema voorzien. Pas na deze publicaties kunnen certificatie-instellingen formeel erkend worden en kunnen ze certificaten uitreiken.

Ook interessant voor u
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.